• نرم افزار لشگریان شیطان
 • نرم افزار قرآنی منهاج
 • نرم افزار صهیونیزم مسیحی
 • نرم افزار پژوهش نگــار
 • مستشرقان و قرآن
 • نرم افزار فتنه تکفیر
رونمایی نرم افزار فتنه تکفیر
مراسم رونمایی از نرم افزار فتنه تکفیر در محل اداره کل تبلیغات اسلامی برگزار می گردد  
مراسم رونمایی از نرم افزار فتنه تکفیر در محل اداره کل تبلیغات اسلامی برگزار می گردد

مراسم رونمایی از نرم افزار «فتنه تکفیر » که اخیرا توسط مرکزمطالعات و تحقیقات نستوه تولید شده است با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار خواهد شد.
دین مبین اسلام با توجه به رشد روز افزون خود در ممالک مختلف، پیوسته در معرض تهدید‌های گوناگون از جانب مستکبران عالم بوده است. از جمله مهمترین تهدیدات در عصر حاضر ایجاد جریان‌های تکفیری در جهان اسلام بوده که به وسیله حربه تکفیر، به دنبال ایجاد تفرقه و چند دستگی میان مسلمانان می‌باشند.
با توجه به اهمیت شناخت جریان‌های تکفیری و اهداف آنان و شناخت دست‌های پشت پرده‌ی این جریان ها، مرکز مطالعات و تحقیقات نستوه با تولید نرم افزار فتنه تکفیر سعی بلیغی جهت رسیدن به این مهم داشته است.

نرم افزار ویژه بررسی جریان های تکفیری در جهان اسلام تولید شد
نرم افزار فتنه تکفیر تولید شد  
نرم افزار فتنه تکفیر تولید شد

امروز ، لبۀ تیغ تکفیر به جای آن که بر پیکر دشمنان اسلام فرود آید، هر روز در گوشه و کنار عالم اسلامی، قربانیان بی گناه بسیاری را به خاک و خون می‌کشد و بر طبل هدم و ویرانی آثار هویت ساز و مقدس مسلمانان می‌کوبد. بمب گذاری در میان مردم کوچه و بازار و خوردن اعضای بدن برادر مسلمان، ویران سازی قبور بزرگان دین از قبیل مراقد عسکریین و نبش قبر صحابی جلیل پیامبر(ص) هجربن عدی و بیرون آوردن استخوان‌های وی، قتل علمای دین به بهانه پیروی از مذاهب مختلف


1 2 3 4 5  ... 
 • نرم افزار فتنه تکفیر
 • مستشرقان و قرآن
 • نرم افزار پژوهش نگــار
 • نرم افزار لشگریان شیطان
 • نرم افزار جنگ نرم
 • نرم افزار ماهنامه شیعه
 • نرم افزار قرآنی منهاج
 • صهیونیزم مسیحی
 • نرم افزار عرفان های وارونه
 • نرم افزار رأی ملت
 • نرم افزار لشگریان شیطان